fbpx

Електронен подпис – какво представлява и какви са ползите от него

Електронен подпис – какво представлява и какви са ползите от него

До преди години електронният подпис беше нещо твърде авангардно и скъпо за лична употреба. След повече от една година живот в пандемия и изолация той става все по-използван, все по-достъпен като цена и все по-необходим за всеки от нас.

Електронният подпис има правната сила на саморъчно положения

Той е равностоен и има правната сила на саморъчно положения. Прави възможно дистанционното попълване, подаване и получаване на документи и информация. Пести много време и средства поради отпадналата необходимост от личното ви присъствие в различни служби и пред гишета на държавни институции, облекчава бизнес комуникациите и т. н.

На законовото му уреждане са посветени Регламент № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година и българският Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги , влязъл в сила за пръв път в края на 2001 г. У нас надзорен орган в тази област е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) . Тя предоставя и отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. Това са фирмите, които са оторизирани да издават електронни подписи. КРС поддържа и техния доверителен списък , от който можете да видите кои са те и да изберете своя доставчик.

Законът уточнява, че той е неприложим само в два случая:

 • когато се изисква квалифицирана писмена форма на документа – като при нотариалния акт, или когато трябва да се подпишете пред свидетели;
 • когато държането на документа има правно значение – примерно – акции и облигации на приносителя.

Какво представлява електронният подпис

Според нормативните документи „електронен подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма (документ) или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва“. Става дума по-скоро за информация, която ви идентифицира по уникален начин в криптирана форма, отколкото нещо, което напомня ръкописния ви подпис.

С негова помощ вие не просто подписвате цифрови документи и се идентифицирате като техен автор, но и защитавате информацията в тях от промени и посегателства от трети лица.

Какви видове има

Законът различава три вида според условията, на които отговарят, и според сигурността им:

 • електронен подпис – той е с най-ниско ниво на сигурност. Познат ви е от електронната поща – името и паролата, с което влизате в нея;
 • усъвършенстван електронен подпис – при него се използва така нареченото асиметрично криптиране на данните, които идентифицират титуляря. За криптирането и декриптирането се прилагат два ключа. С частния се шифрова. Той е достъпен само за подписващия. Дешифрира се с друг – така нареченият публичен ключ. Публичният позволява прочитането на  документа, но не позволява промяната му. Всяка промяна след подписването се открива при проверка на валидността на подписа. УЕП може да се използва като равностоен на саморъчния ви подпис само ако предварително сте се споразумели за това с получателя на документа;
 • квалифициран електронен подпис (КЕП)– по същество е като усъвършенствания, но сигурността му е гарантирана и от така нареченото квалифицирано удостоверение за авторство. То се получава от оторизиран доставчик на електронни удостоверителни услуги и гарантира максимална степен на сигурност. Създаването на КЕП изисква специално сертифицирано устройство, но вече е възможен и като облачна услуга . Като облачна услуга той изисква само да имате преносимо смарт устройство (телефон, таблет, лаптоп). 

КЕП е признат от закона за равностоен от юридическа гледна точка на саморъчно положения подпис и има правна сила във всички други случаи, освен посочените вече две изключения.

Най-добре е, ако още нямате електронен подпис, да се снабдите с квалифициран такъв. Той ви дава най-голяма сигурност и съответно има най-широка сфера на приложение. Издаден в една държава от Европейския съюз, е валиден за целия съюз.

За какво можете да го използвате

С квалифициран електронен подпис можете да направите всичко – без подписване на нотариално заверени документи и документи, за които правна стойност има самото им държане:

 • дистанционно банкиране;
 • издаване на фактури;
 • сключване на договори;
 • разглеждане на здравното ви досие;
 • регистриране на фирма;
 • плащане на данъци;
 • получаване на свидетелства за съдимост;
 • за актуално състояние;
 • подаване на документи за безвъзмездна финансова помощ и т. н.

Как да го поръчате

 • Уточнете какъв КЕП ви е необходим и при какви условия можете да го получите.
 • Сключете договор за предоставяне на удостоверителни услуга и платете необходимите такси.

От началото на април 2021 персонален КЕП за една година без устройството може да се намери и за 6 лв.

Какви предимства носи електронният подпис

Той носи ползи не само на вас, но и на партньорите ви:

 • Кореспондентът е ясно идентифициран – благодарение на КЕП сте сигурни, кой е подателят.
 • Документът е надеждно защитен от промяна във времето от изпращането му до получаването му.
 • Можете да обменяте поверителна информация, както бихте го направили на четири очи.
 • Авторът на документа няма как да отрече авторството си.
 • Осигурява законова сила на извършените транзакции.
 • Пестите време и разходи.

Единственото, което ви е необходимо, за да се възползвате от квалифицирания електронен подпис, е надежден скоростен интернет. А нашата работа е да ви го осигурим и да гарантираме поддръжката му. Обадете ни се !


 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.