fbpx

Интранет – какво представлява и какво е приложението му

Интранет – какво представлява и какво е приложението му

Превръщането на компютъра в необходимост разшири речника ни с много понятия. Някои разбираме, за значението на други се досещаме по смисъл, а трети откровено бъркаме. Може би сте обърнали внимание, че честичко до „интернет“ се появява и думата „интранет“? Едно и също ли значат и ако не, то какво е интранетът? А може би сте чували и за екстранет?

Интернет, интранет и екстранет

Интернет

Името идва от „интер-“ – между, в случая – международна.

Интернетът е световната мрежа, свързваща хиляди по-малки мрежи и милиони отделни, автономни компютри – всеки със свой уникален цифров адрес (IP). Тя е общодостъпна, публична, няма определен център на контрол и администриране. Използва пакет протоколи TCP/IP за свързване на различни видове устройства, както и някои други – HTTP, FTP и SMTP. Предлага множество услуги, използва се еднакво за работа, учене, забавление, получаване на новини и обмен на информация. Съдържанието ѝ е с различни източници.

Интранет

Името идва от „интра-“ – вътре, вътрешен

Интранетът е частна мрежа, обикновено корпоративна. Включва определен брой компютри. Използва протоколите за прехвърляне на данни, с които работи и интернет. Достъпна е за служителите на организацията – собственик. Големината ѝ зависи от големината на компанията. Може да е локална, но може да обхваща множество офиси в различни страни, както и да свързва работещите от къщи. Информацията в нея е специализирана и контролирана, обслужва потребностите и интересите на собственика ѝ. Не е задължително да поддържа връзка с интернет.

Една от най-важните ѝ характеристики е отличната ѝ обезопасеност с надеждна защитна стена. Използват се и така наречените виртуални частни мрежи (VPN) . Те са особено ценени при необходимост от отдалечен достъп (работа от къщи), при разширени интранет и екстранет.

Екстранет

Името идва от „екстра-“ – навън, външен

Екстранетът, сравнен с интранета, е външна мрежа. Тя обслужва няколко компании, компанията и клиентите ѝ, компанията и доставчиците ѝ, като прави възможен лесния и бърз обмен на информация между тях. На практика екстранетът не е нещо коренно различно. По-скоро е сектор от вътрешната мрежа, до който имат регламентиран достъп и външни потребители, снабдени с потребителско име и парола. Съвсем не е задължително да я използват всички членове на компанията (компаниите).

Примерно – вашият маркетингов специалист е подготвил за печат флаер, дипляна или каталог. Като използва потребителското си име и паролата си, той качва на платформата на избраната печатница проекта, от където полиграфистите ще го изтеглят и пуснат за печат. Възможни са портали за партньори, франчайз мрежи и др.

Сфери на приложение на интранет

Интранет мрежите намират все по-обхватно приложение в организациите. В съчетание с модерните системи за планиране на ресурсите на предприятието (ЕРП) и програмите за комуникация в реално време те разкриват нови възможности пред бизнеса. Можете да използвате вътрешната си корпоративна мрежа за:

 • споделяне на фирмените правила/политики и разпоредби;
 • достъп до базата данни на служителите;
 • достъп до данни за складови наличности, продукти и клиенти, заявки, поръчки и доставки;  
 • създаване и движение на документи;
 • споделяне на обща информация;
 • стартиране на лични или специфични за отделите начални страници;
 • подаване на доклади;
 • корпоративни телефонни указатели и т. н.

Значението на интранет за бизнеса

Въпреки че изграждането на вътрешните частни мрежи е сериозна инвестиция, те стават все по-необходими за работата и развитието на бизнеса. Чрез тях

 • се оптимизират всички бизнес процеси и дейности;
 • подобрява се обменът на информация и комуникацията;
 • улесняват се административните задачи;
 • нарастват възможностите за сътрудничество и работа в екип;
 • оптимизират се анализът в реално време, планирането, управлението и контролът;
 • пести се време;
 • избягват се човешки грешки от многократно въвеждане на информация;
 • намаляват оперативните разходи;
 • увеличава се производителността и т. н.  

COVID кризата ускори дигитализацията на бизнеса. Вътрешните корпоративни мрежи от скъпа приумица се превърнаха в необходимост. Ако ви е нужна допълнителна информация по темата, обадете ни се ! Ще ви помогнем.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.