fbpx

Профилактика и Аварии

Уведомление за спешна профилактика

Начален час на спешната профилактика: 05.05.2022 01:00

Краен час на спешната профилактика: 05.05.2022 02:00

Обща планирана продължителност: 1 час

Очаквано прекъсване на услугата в този прозорец

Очакват се 2 прекъсвания, всяко с продължителност до 10 мин.

Засегнати клиентски услуги: Международен Интернет

Извиняваме се предварително за причинените неудобства,

ГП-НЕТ