fbpx

Защо многото точки за достъп понякога забавят Wi-Fi мрежата

Защо многото точки за достъп понякога забавят Wi-Fi мрежата

За да отговорим на въпроса, който е важен за хотелите, бизнес центровете и големите офис сгради, за училищата, трябва предварително да си изясним какво представлява Wi-Fi.

Какво е Wi-Fi

Ако кажете, че това е въздушен интернет, ще сбъркате. Безжичната мрежа е начин за доставка на интернет до устройството подобно на кабелната, но не е самият интернет. Тя разчита на безжични радиовръзки – Wi-Fi (Wireless Fidelity), които всъщност са име за специализирания мрежови стандарт 802.11. Нарича се още WLAN, което означава „безжична локална мрежа“. Чудото е в мигновеното преобразуване на радиовълните в запис на информация с 0 и 1 в устройството ви при получаване и обратно – кодът от 0 и 1 – в радиовълни, когато изпращате информация.

Точка за достъп

Това е централното устройство, което излъчва Wi-Fi сигнал. То може да е самостоятелно и да го включите към рутер или превключвател, но често представлява обикновен рутер, в който е вградена точка за достъп – понякога и повече от една.

Wi-Fi клиент

Става дума за всяко устройство, което успява да улови сигнала, изпращан от точката за достъп, свързва се с нея и поддържа връзка – компютър, лаптоп, таблет, телефон и т. н.

Обхват на Wi-Fi

Така се нарича сферата (леко сплескана по височина), описана около точката за достъп, с радиус – разстоянието, до което достига сигналът, излъчен от нея. Обикновено сигналът е оптимален на около 50тина метра от източника си. Той отслабва при преминаване през стени, метални прегради и др. Това обяснява, защо в големите сгради – хотели, бизнес центрове, училища са необходими повече точки за достъп – така, че да покриват цялото пространство с качествен сигнал.

Честотни ленти

Това пък са радиочестотите, които използват Wi-Fi стандартите – най-вече 2,4 GHz и 5 Ghz. На пазара се предлагат устройства, които използват едната или другата честота, или пък и двете и тогава се наричат двулентови.

Основни типове смущения на Wi-Fi мрежите

Смущения в честотните ленти

Днешният свят е немислим без сателити, клетъчни кули, електронни устройства и какви ли не още източници на безжични цифрови сигнали. Истина е, че те чувствително се различават един от друг, но така или иначе създават радио шум, който пречи на Wi-Fi.

Дигитални сигнали излъчват и много други устройства – безжични телефони, микровълнови фурни, автоматизирани гаражни врати, Bluetooth, радиостанции, уоки токи и т. н. Те излъчват в диапазона около 2,4 GHz и ако вашият рутер използва само 2,4 GHz лента, твърде вероятно е да имате проблем със скоростта и надеждността на безжичния интернет поради възникващата интерференция на радиочестотите. 

Смущения в канала

За всяка честотна лента рутерите използват специфични честотни диапазони, наречени канали, и избора на канал е работа на рутера и устройството-клиент. Тези с обхват от 2,4 GHz разполагат с около 12 безжични канала, но от тях само 3 не се припокриват (1, 6, 11). Достатъчно е да има в близост повече от 3 безжични мрежи и те започват да си пречат. При обхват от 5 GHz разполагате с 23 неприпокриващи се канала. Въпреки това, ако си представите гъсто населените градски райони и многожилищните блокове, става ясно, че и при 5 GHz честотна лента смущенията не са изключение. Същото ще бъде в бизнес сграда, където всеки наемател поддържа собствена безжична мрежа или има прекалено много устройства.

Какво се случва, когато локалната безжична мрежа е накичена с твърде много устройства

От една страна се оказва, че за да имате качествено Wireless покритие в хотела, в офис сградата или в училището, е необходимо да се изгради цяла мрежа от точки за достъп, ретранслатори,  контролери, защитни стени и комутатори. От друга – прекалено многото точки за достъп водят до нарушена производителност на  Wi-Fi, които се изразяват в:

  • смущения в съвместния канал;
  • неправилно балансиране на натоварването;
  • забавяне скоростта на интернета и влошаване на надеждността му и т. н.

Какво да правите? Потърсете специалисти по безжични мрежи , които имат достатъчно професионален опит в проектирането и изграждането на  Wi-Fi мрежи


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.